„Již samotný podtitul výstavy, Kresebné variace, napovídá, která část rozsáhlé autorovy tvorby je prezentována. Páteř celé výstavy tvoří výběr z výrazných a vysoce emotivních pastelů z posledních čtyř let umělcova života. V představě několika set kreseb, které vznikaly v letech 1975 - 1978, je zřejmé, že práci na nich věnoval Hnízdo velkou část svého času. Pomáhaly mu bojovat s těžkou nemocí a později se smířit s blížícím se a nevyhnutelným koncem. Lze tak parafrázovat jeho vlastní slova, že výtvarná činnost byla pro něj klenbou míru nad životem,“ vypíchla v úvodní řeči Petra Hollerová.

Význam regionálního umění zmínil i starosta města Vít Rakušan, který nad výstavou převzal záštitu a společně s ředitelem muzea Vladimírem Rišlinkem pokřtili katalog výstavy, na jehož vzniku se město i finančně podílelo. Všem zúčastněným pak poděkovala dcera malíře Eva Caithamlová, hudebně vernisáž doprovodil kytarista Jiří Červín.

Surrealistické, expresionistické, lyrické i abstraktní kresby náměty se pohybující od stylizovaných a snových krajin přes symbolické figurální výjevy až po jednoduché geometrické prvky či biblické motivy je možné v muzeu vidět až do prvního září letošního roku.