Odpoledne se v zahradě penzionu U Patronu uskuteční herecký seminář s Martinou Dobiášovou a Tomášem Peškem, v podvečer se pak koná zahajovací koncert Marty Töpferové, Anety Majerové, Bronislavy Smržové a Sylvy Kroužilové v budově městského úřadu. Začátek je naplánovaný na 19.30. Na druhý den jsou naplánované semináře La Dílna. Jde o dílny latinskoamerických písní a rytmů se zpěvačkou Martou Töpferovou, které se odehrají na radnici. Beseda s muzikálovou zpěvačkou a herečkou Adrianou Bajtkovou, operní pěvkyní Miroslavou Časarovou a zpěvačkou a písničkářkou Martou Töpferovou se pak koná v 16.30 na stejném místě. Večer se program přesune do penzionu U Kamene, kde Anna Vaverková prozradí, jak se v Berlíně učí Songwriting. 

V rámci festivalu se bude konat také beseda s operní pěvkyní Zdenou Kloubovou. Pěvkyně bude hovořit o svém životě v přednášce nazvané Přes překážky ke hvězdám. Pondělí bude patřit také hudební nauce hrou se Sylvou Kroužilovou nebo seminář s jazzovým kytaristkou Davidem Dorůžkou, který se koná v základní umělecké škole. 

Úterý bude patřit duchovní hudbě. V chrámu sv. Štěpána vystoupí účastníci a lektoři kurzů. Ráno se na stejném místě uskuteční varhanní seminář s Josefem Prokopem. Odpoledne bude pro zájemce k dispozici opět seminář s Davidem Dorůžkou. 

Ve středu dopoledne dojde na pěvecký seminář s profesorkou z pardubické konzervatoře Jarmilou Chaloupkovou. Později pak na klavírní seminář s profesorkou Pražské konzervatoře Anetou Majerovou. Oba semináře se konají na radnici. Na Střelnici večer vystoupí kapela Omar Guitar Band s účastníky kurzů. Večer se ponese v duchu filmových melodií. 

Čtvrtek bude ve znamení jazzu. V zahradě vinotéky vystoupí David Smrž, Josef Sanitrák, Vít Fiala i účastníci kurzu. Dopoledne si zájemci mohou vyzkoušet tanec s Kateřinou Hejzlarovou nebo mohou navštívit seminář o divadelním oblékání s produkční výroby kostýmů Národního divadla Dagmar Neumanovou. Odpoledne je naplánovaná pěvecká jazzová improvizace s Davidem Dorůžkou.

Seminář o Leoši Janáčkovi se Sylvou Kroužilovou a Anetou Majerovou je v plánu na pátek, stejně jako seminář o práci korepetitora zpěváků s profesorkou konzervatoře Jaroslava Ježka Markétou Čechovou. 

Sobotní program bude v duchu závěrečných koncertů účastníků kurzů klasické i populární hudby. Program se bude částečně konat na úřadě a Na Střelnici.