„Je to již dlouhých dvacet pět let od doby, kdy muzeum naposledy ve svých prostorách představilo dílo Jana Havránka a vlastně dlouhých dvacet pět let od jakékoliv rozsáhlejší prezentace Havránkovy tvorby. Berme tedy tuto výstavu nejen jako možnost setkat se po letech znovu s nadčasovým dílem tohoto umělce, ale také o jakousi formu pocty a zároveň i omluvy pro tuto výraznou osobnost kolínské výtvarné scény čtyřicátých až osmdesátých let dvacátého století,“ řekla v úvodu Petra Hollerová, která za pomoci archiváře Jaroslava Pejši a Nelly Lovászové výstavu v Červinkovském domě Regionálního muzea v Kolíně připravila.

Exponátů z muzea ale bylo tentokrát minimálně, většina z vystavených děl totiž pocházela ze soukromých sbírek, půjčilo je devět rodin, ale i Galerie Na Skále či místní starožitnictví. „Námětově převažuje u Havránka více či méně stylizovaná krajina. Jako tramp a milovník přírody ji měl dobře prochozenou. Najdeme zde motivy z Krkonoš, Středohoří, Vysočiny, Beskyd, Horácka či Polabí. Dalším zdrojem inspirace byl pro něj rodný Kolín, jehož genius loci dokázal bravurně zachytit jak ve větších malbách, tak i v drobných kresbách,“ přiblížila Petra Hollerová.

Hojně navštívenou vernisáž ozvláštnil kytarista Jiří Červín a své kresebné postřehy si z ní odváželi i mladí výtvarníci z místní Základní umělecké školy Františka Kmocha. Zajímavá výstava je k vidění až do posledního září letošního roku.