Téma letošního klání znělo: „Proč se Kolín jmenuje Kolín, aneb fantazii se meze nekladou,“ a v první kategorii své práce zaslalo pět autorů, ve druhé dvacet osm a ve třetí dvacet tři.

„Dalších zhruba padesát prací nám bylo předáno až v pátek před naším sezením, a to už nebylo v našich silách posoudit. Na schůzku přicházel každý člen poroty se svými favority a nad nimi jsme pak společně diskutovali,“ shrnula Irena Fuchsová, předsedkyně poroty, spisovatelka a nápověda v pražském Činoherním klubu.

Již tradičně pak v porotě zasedli Dana Serbusová, dlouholetá dramaturgyně kolínského Městského divadla a režisérka Malého divadla nyní působící v kutnohorském divadle, ředitel kolínské Městské knihovny Pavel Kárník a Zdeněk Hejduk.

V první kategorii se porota téměř jednomyslně shodla na práci Markéty Svobodové, která zkombinovala historické události s fantazií a zapojila i své oblíbené koně, jasným favoritem byla i vítězka druhé kategorie Viktorie Drdová, jež město pojmenovala po ženě ze snu a příběh doplnila i současnou pointou.

Ve třetí kategorii pak porotci určili hned dvě první místa: Tereza Kronusová vsadila na psího miláčka jménem Coleen, Anna Marklová pak napsala příběh chlapce Collina, který neudělal žádný hrdinský čin, přesto jeho jméno neupadlo v zapomnění.

Finanční odměnu ve výši tři tisíce korun pro vítěze, dva tisíce za druhé místo a tisíc korun za třetí místo a čestné uznání, diplomy, květiny a sladký balíček od Mikuláše předávali předseda fondu a poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch, starosta města Jiří Buřič a jeho zástupce Roman Pekárek, přítomni byli ještě členové Správní rady fondu Daniela Plašilová, Petr Adámek a Vladimír Srb.

Ředitel městské knihovny PavelKárník předal vítězům průkazku na služby knihovny na pět let, Markéta Svobodová získala dárkový rodinný certifikát na individuální prohlídku synagogy a Práchovny a DVD. „To proto, že Markéta zvítězila už loni,“ zdůvodnil ředitel knihovny.

Celým podvečerem provázeli Jan Baško a Hana Červeňáková z kolínské základní umělecké školy, kteří také program zpestřili recitací básní. Ty recitovali i další žáci literárně – dramatického oboru ZUŠ Kristýna Jírová, Běla Kubišová a Petr Procházka, na kytaru zahrála Lucka Keltnerová. „Díla, která jsme dostali na poslední chvíli, byla ze 3. základní školy z ulice Prokopa Velikého. Já je všechny přečtu a vyberu ty nejlepší, které dostanou knižní odměny. Na tétoškole pak uspořádám besedu,“ hojila rány těch, které se do soutěže nedostali, Irena Fuchsová.

Výsledky:

Kategorie první: 1. – 5. třída:

1. místo: Markéta Svobodová – 5.A. – 1. základní škola
2. místo. Vojtěch Barcal - 2.B. – 7. základní škola
3. místo: Klára Hloušková – 3. třída, základní umělecká škola

Čestné uznání. Jiří Křeček, 11. let, 2. základní škola

Kategorie druhá:

1. místo: Viktorie Drdová – 8.A, ZŠ Kolín 3 – Lipanská ulice
2. místo: Eliška Serbusová – 8.A. – ZŠ Mnichovická a Daniel Černý – 12. let - Gymnázium Čáslav
3. místo: Jan Barták – 9.B. - ZŠ Kolín 3, Lipanská ulice a Barbora Mandlíková, 9.B. - ZŠ Kolín 2, Bezručova ulice

Čestné uznání: Anna Javůrková – 9.B. - ZŠ Mnichovická a Ester Špačková, 8.A. - ZŠ Kolín 3, Lipanská ulice

Kategorie třetí: střední školy a učiliště:

1. místo: Tereza Kronusová - 4.A. - Gymnázium Kolín a Anna Marklová - Gymnázium Kolín, septima
2. místo: Kateřina Hendrychová - 3.B. - OA Kolín
3. místo: Denisa Charvátová - 2.B.- OA Kolín a Jaroslav Hrabánek - 4. A. - SPŠ Heverova Kolín

Čestné uznání: David Kratochvíl - 4.B. - SPŠ Heverova Kolín, Andrea Marková - 1. ročník Střední zdravotní škola Kolín, Martin Chyba - 1.A.- SPŠ Heverova, Kolín

Zdeněk Hejduk