Po zahájení a přivítání všech hostů starostou obce Karlem Horákem vystoupil komorní soubor Resonance, jako sólistka se představila Eva Podvalová ze Žehuně. Stovka diváků se mohla zaposlouchat do skladeb různých hudebních žánrů od lidových přes klasické, africké až po moderní písně. Všechny předvedené skladby byly odměněny upřímným a dlouhotrvajícím potleskem.

Po více jak hodinovém koncertu si všichni zúčastnění mohli prohlédnout věž kostela a samotnou kostnici se zasvěceným výkladem o její historii. Koncert se pro kostnici letos konal už poněkolikáté. Další vystoupení v žehuňském kostele se již připravuje.