Výstavu mu uspořádal jeho stejnojmenný syn, a to především ze soukromých sbírek a části muzejního fondu. „Před šesti lety mě oslovila sama paní ředitelka muzea, což mě překvapilo a mile potěšilo. Nebyl problém dát obrazy dohromady, jsme rozvětvená rodina,“ shrnul osmdesátiletý arciděkan Bedřich Blažek, který sám občas kreslí, ale celý život se věnoval především hudbě.

Zdeněk Hejduk