„Nejsou to rozlehlé krajiny, ale celkově prostorově omezené. Je na nich zobrazeno pár stromů, cesta, nějaký menší prostor, nejedná se ale o reálnou krajinu, žádný její předobraz by se nenašel, je smyšlená, vytvořená na základě dojmů a toho, co si z přírody odnáším ve svém srdci a paměti,“ vysvětlil autor název výstavy o vernisáži, která se vinou rodinných povinností kurátora Miroslava Tyče tentokrát obešla bez tradičního úvodu i recitace básně. Akrylové malby umístěné v originálních dřevěných rámech, které autor sám vyrábí podle nálady obrázku, je možné na zdech restaurace zhlédnout, případně si je zakoupit, až do 5. července.

Zdeněk Hejduk