Již třetí ročník regionální kulturní akce Den Země na Klepci se konal v sobotu. „Říkáme tomu ekologický happening, který se koná u příležitosti celosvětových svátků Dnů Země,“ prozrazuje za organizátory Miloslav Oliva z regionu Pošembeří.

Pro dorazivší byla připravena spousta zajímavého. Přesně ve tři hodiny odpoledne zazvonil zvon, jehož vznik se datuje do roku 1409. Poté několika větami z knihy Krajinou Čertovy brázdy, jejíž autorkou je Marie Holečková, celou akci zahájil mimo jiné Miloslav Oliva. „Kniha popisuje Čertovu Brázdu. Historici se v tvrzení o jejím původním vzniku ve svých závěrech rozcházejí,“ upřesňuje Oliva. Kromě několika vět z knihy byla pro diváky připravena i dramatizace pověsti o Slouhovi a zlé selce.

Na Klepci byla představena také řada nových a zajímavých věcí. Světlo světa tam poprvé spatřila turistická známka Klepec, kterou jistě uvítají jejich sběratelé. Svou premiéru si na Klepci také odbyla nová publikace Drobné památky v Úvalech a okolí.

Komunitní plánování připravené občanským sdružením Sosák a obecně prospěšnou společností Region Pošembeří řešilo novou výsadbu mezi vrcholky Klepce. „Mezi nimi je polní cesta, která je spojuje, bohužel se neustále zorává. Abychom tuto turistickou stezku uchránili, připravili jsme toto plánování, zda tam provést výsadbu, popř. jakými stromy,“ vysvětluje Miloslav Oliva z Regionu Pošembeří.

Pro děti byly připraveny hry v přírodě. Na závěr zapálili zástupci přilehlých obcí společně slavnostní vatru podle starého rituálu severoamerických indiánů.

Martin Šnajdr