Zdarma se návštěvníci budou moci v sobotu podívat do Muzea Kouřimska (10 – 16 hodin), Kostel sv. Štěpána 13., 14. a v 15 hodin, ve stejném čase zvonice, kaple P. Marie Pomocné (10 – 16 hodin), kostel Nejsvětější Trojice (10 – 16 hodin), muzeum lidových staveb (10 – 16 hodin), bývalé děkanství (10 – 12, 13 – 16 hodin, zpřístupnění historického objektu s prezentací projektového záměru sdružení Památky pro život „Muzeum kouřimského arciděkanátu – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví“, Mírové náměstí 124). K doprovodným akcím patří sobotní exkurse Středověké venkovské kostely na Kolínsku, Kouřimsku a Českobrodsku. Historik Vladimír Rišlink zájemce provede po památkách románského a gotického stavitelství, a to: kostel Zvěstování P. Marie v Plaňanech, kostel sv. Václava v Žabonosech, kostel sv. Bartoloměje ve Třebovli, kostel sv. Šimona a Judy ve Viticích, kostel Nalezení sv. Kříže v Bříství, kostel Nanebevzetí P. Marie v Tismicích, kostel sv. Petra a Pavla v Přišimasech – Horkách, kostel sv. Jiří v Hradešíně.

V neděli je na programu komentovaná prohlídka památek Kouřimi, startuje se ve 13 hodin v Muzeu Kouřimska v Kouřimi. V rámci prohlídky budou navštíveny tyto památky: Stará radnice (Muzeum Kouřimska), bývalé děkanství, kostel sv. Štěpána se zvonicí, městské opevnění, kostel Nejsvětější Trojice, kaple P. Marie Pomocné. Sobotní 19. hodina odstartuje již tradiční Sen noci kouřimské, tentokrát s podtitulem „V předvečer boje“. Barvitě historická zastavení na legendárních místech s doprovodem odborníků vážně i nevážně. Startuje se opět u muzea, místem konání je Stará Kouřim.