S programem adventních a vánočních písní vystoupil komorní pěvecký sbor CHRISTI z nedalekých Úval pod vedením Vítězslava Pokorného za účasti sólistky Terezy Machačové a varhanice Evy Nádeníčkové. Závěrečný potlesk byl jasnou odpovědí spokojených návštěvníků setkání.

Na závěr koncertu promluvil v nově opraveném kostele i nový farář Farnosti hradešínské Páter Kryštof Lach, který převzal místní
farnost po nedávno zesnulém dlouholetém faráři Vincenci Mrtvém. Jemu bude věnován benefiční 2. adventní koncert, který se bude
konat v sobotu 22. prosince, opět od 17 hodin.

"Na Štědrý den se sejdeme ve 22 hodin opět v kostele sv. Jiří na půlnoční mši. Vánoční aktivity ukončíme na Hradešíně tradiční Štěpánskou vycházkou, která začne v 9 hodin u bývalé školy," řekl místostarota Hradešína Miloslav Oliva.