Všechny autory spojuje, že byli či jsou žáky pedagoga Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty Katedry výtvarné výchovy Ivana Špirka. Skupina 5+1, která celou expozici uvozuje, je tvořena třemi studenty posledních ročníků, dvěma novými absolventkami magisterského studia a jejich učitelem. Jmenovitě to jsou Johana Černá, Zuzana Nápravníková, Jiří Hanuš, Jan Smrž, Tomáš Šmilauer a samozřejmě jejich učitel Ivan Špirk.

Zdeněk Hejduk