Z důvodu rekonstrukčních prací se letos veřejnost nepodívá do chrámu sv. Bartoloměje a do areálu kolínského zámku. Další památky budou přístupné v obdobném rozsahu jako v předcházejících letech. Zdarma bude možné v Kolíně navštívit židovskou synagogu (neděle 9 – 15 hodin), starou farní školu (sobota, neděle 9 – 17 hodin), regionální muzeum (sobota, neděle 9 – 17 hodin), kapucínský kostel Nejsvětější Trojice (sobota 10 – 16 hodin), kostel sv. Jana Křtitele (sobota 10 – 16 hodin, neděle 14 – 16 hodin), Kostel československé církve husitské (neděle 14 – 17 hodin), kostel Českobratrské církve evangelické (sobota 14 – 17 hodin), kostel sv. Víta (sobota 10 – 16 hodin), starý židovský hřbitov (neděle 10 – 15 hodin), nový židovský hřbitov (neděle 10 – 15 hodin) a Práchovnu (sobota, neděle 10 – 15 hodin). V sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin budou přístupné také kostely sv. Jiří v Lošanech, sv. Václava ve Vrbčanech, sv. Václava a Božího těla na Křečhoři a sv. Václava v Nové Vsi I. Kdo by chtěl vystoupat na zvonici kolínského chrámu sv. Bartoloměje, může se sem vypravit od soboty do příští neděle vždy mezi 10. a 16. hodinou. Zde se ale platí vstupné. K doprovodným akcím patří sobotní exkurze s názvem Středověké venkovské kostely na Kolínsku, Kouřimsku a Českobrodsku. Nutná rezerva¬ce v Městském informačním centru Kolín. V sobotu od 14,30 hodin se v kostele Českobratrské církve evangelické uskuteční varhanní koncert žáků základní umělecké školy, v neděli od 16 hodin pak Koncert židovské hudby v synagoze. Doprovodné akce budou pokračovat i v celém nadcházejícím týdnu (15. 9., 16,00 hodin, Moderní architektura v Kolíně, sraz před Infocentrem, 16. 9., 16,00 hodin, kostel sv. Víta na Zálabí - prohlídka s výkladem, 16. 9., 16,00 regionální muzeum - přednáška Slované na Kolínsku, 17. 9., 15,30 hodin, kapucínský kostel Nejsvětější Trojice - prohlídka s výkladem, 17. 9., 17,15 hodin, kostel sv. Jana Křtitele - prohlídka s výkladem, 18. 9., 16 hodin, Městské divadlo v Kolíně - prohlídka s výkladem, 19. 9., 19 hodin, synagoga - představení Chorea Historica Praha, Chairé Příbram Tanec mezi nebem a zemí, 20. 9., 14 hodin Muzeum na cestách aneb příroda jako památka, místo konání Hánín - prezentace archeologických nálezů + ento¬mologické sběry, 20. 9., 15 hodin, kostel českobratrské církve evangelické - koncert Collegium Musicum Kolín, Mistři z Čech a Moravy pro Evropu, 20. 9., 17,30 hodin, Husův sbor Církve československé husitské a socha mistra J. Husa - prohlídka s výkla¬dem, 20. 9., 18 hodin, Husův sbor Církve československé husitské - koncert sboru varhaníků a zpěváků, 21. 9., 18 hodin, synagoga, koncert, 21. 9., 10 hodin, prohlídka židovského ghetta, synagogy a starého židovského hřbitova s výkladem, sraz před budovou muzea v Brandlově ul.). I o dalším víkendu budou otevřené historické památky, jejich seznam přineseme v příštím týdnu. Častěji se však již bude platit vstupné.