Besedu vedl Jaroslav Formánek, který seznámil přítomné s mnoha archiváliemi ze života válečného hrdiny. V úvodu zalitoval, že se besedy k uctění památky kolínského rodáka neúčastnil žádný zástupce města a pozval přítomné na pokračování vzpomínkových akcí do sendražického hostince, kterých se v sobotu 16. dubna od 9.30 hodin zúčastní i starosta lázní Bělohrad, kde má Jiří Sehnal pamětní desku.

Pohodovou atmosféru besedy zpříjemnil svým hudební vystoupením Ženský komorní sbor Kolín pod vedením Jany Blažkové.