„Zatímco našich vyslanců ve Vídni v meziválečném období působilo celkem 9, Marek byl jediný diplomat. V letech 1892 – 1899 byl Marek výborný student na kolínském gymnáziu. Tenkrát na začátku 90. let 19. století byl starostou Kolína Josef Formánek, který se přičinil o to, aby městské gymnázium bylo předáno státu. Tím se město zbavilo neúnosné zátěže. Od té doby visel znak c. k. mocnářství nad vchodem budovy s nápisem C. k. reálné a vyšší gymnasium,” poznamenal znalec regionální historie Jaroslav Formánek.

Mezi besedníky byli také přítomni příbuzní Markových spolužáků z gymnázia Václava Kroutila, ředitele cukrovaru, Vladimíra Radimského, diplomata, Otokara Fischera, germanisty a literáta.