„Čtvrtstoletí jsme se dožili už vloni, ale ne ve zdraví, já jsem měla tenkrát po pádu na ulici zlomené obě ruce, takže jsme oslavy posunuli," vzpomíná dnes už s úsměvem Hana Zrůstová, tajemnice klubu, která společně s Danou Kašparovou a pedagogy a studenty Odborné střední školy podnikatelské stála u organizace a zrodu výstavy. Tu tvoří panely s fotografiemi z akcí klubu, ale i dirigentů, zpěváků, skupin, stejně jako význačných čestných členů nebo osobností z regionu i těch celostátních. 

Nechybí ani množství kronik rekapitulujících činnost klubu, kromě tradičních nedělních tancovaček v sále Na Zámecké i dvanácti ročníků Kolínského podletí nebo zájezdů za muzikou mimo Kolín, stejně jako plakáty, pozvánky nebo výstřižky z tisku. „Klub se svou hlavní činností hlásí k odkazu Františka Kmocha a naplňuje tak literu své zakládací listiny. Člen klubu Pavel Severa upravuje notový materiál pro potřeby dechových orchestrů, spolupracujeme s Městskou hudbou Františka Kmocha," uvedla na slavnostní vernisáži předsedkyně klubu Ludmila Bílá. 

„Dovolte, abych vaši pozornost zaměřila k několika snímkům, které se již téměř nepublikují, například na prvním panelu je fotografie Karla Karloviče Chvalovského, nositele myšlenky pořádat každoroční přehlídku hudby na počest Františka Kmocha," upozornila Bílá. Výstava je k vidění v čase, kdy je otevřen Městský společenský dům v Kolíně, po dobu Kmochova Kolína zde bude služba, zároveň jsou k prodeji knihy, zpěvníky nebo CD s tématikou Františka Kmocha nebo dechové muziky.