Městská hudba Františka Kmocha je velký dechový orchestr založený Františkem Kmochem v roce 1872, který dodnes nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Jeho dirigentem je Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha.