Organizátoři vážné hudby Magda a Pavel Rajdlovi tentokrát členy klubu i náhodné posluchače pozvali do kolínského podnikatelského inkubátoru CEROP, nacházejícího se v moderní přístavbě kolínského zámku.

„Poprvé, co spolu po koncertech jezdíme, jsme koncertní sál nemohli najít. Nikdo z námi oslovených tady v Kolíně nevěděl, kde se toto zařízení nachází. Ale odměnou je nám takhle zaplněný sál. Jsme rádi, že jste vyrazili za hudbou od vánočních příprav,“ uvítal Vilém Veverka zcela zaplněný sál, do kterého na poslední chvíli ředitel CEROPu Jan Pospíšil nanosil všechny židle, které v domě našel.

Koncert měl název Impressions, takže zazněla díla Maurice Ravela, Alphonse Hasselmanse, Luboše Sluky či Claude Debussyho. Oba umělci nakonec oproti vytištěným programům udělali jednu změnu, to když místo Primavery pro hoboj a harfu Luboše Sluky, zahráli skladbu Xerxes Georga Friedricha Händela, po bouřlivém aplausu, kdy někteří diváci dokonce tleskali vestoje, přidali ještě skladbu Když mne stará matka Antonína Dvořáka.

Skoro jako popové hvězdy pak po koncertě rozdávali autogramy na programy i na prodávaná CD.