Po projevech před sochou T.G.M. se vydal průvod čítající možná až dva tisíce lidí se zapálenými svíčkami na čtyři tematická zastavení -  na Palackého náměstí, náměstí Národního odboje, roh Barborské a Smíškovy ulice a schody u chrámu sv. Barbory. Tam zazněl v podání studentů projev Václava Havla. Na závěr se slavnost přesunula do chrámu sv. Barbory.

Vyvrcholením bylo od 20 hodin vystoupení kutnohorských kapel Vinc a Vilémova kapela v klubu Česká 1.