GASK toho pro letošní rok pochopitelně chystá mnohem více. Hlavní však budou tři výstavy: retrospektiva Václava Bláhy, Tváře expresionismu pořádané ve slovinské spolupráci a Jiří Trnka s jeho široce obsáhlou tvorbou i nově vytvořenými animacemi.

Výstavy děl Jiřího Trnky GASK uvede v závěru roku a připomene tak 50. výročí úmrtí známého českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scénáristy, loutkáře, kostýmního výtvarníka, režiséra animovaných filmů a jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu. Na výstavu se můžete těšit od 27. října a potrvá až do března roku 2020.

Lektorské centrum připravuje doprovodné programy ke stálé expozici Stavy mysli/Za obrazem – obměny a intervence a ke krátkodobým výstavám. Myslí na všechny věkové kategorie a pro ně vhodné formáty programů. Lektorské centrum chystá i mezigenerační programy, kdy se do výtvarných aktivit zapojí i rodiče, případně i prarodiče. Velká část činnosti centra je věnovaná také programům pro školy. Odehraje se také Muzejní noc – a to již v pátek 17. května a Jóga v galerii – 27. dubna a 21. září.

V GASK se odehraje již po páté Středočeské kulturní léto, tedy program různých žánrů v zahradách jezuitské koleje, na vodním pódiu i na nádvoří. Podle organizátorů je cílem letošního ročníku oslovit co nejširší veřejnost i celou rodinu.

Novinkou v zahradách bude open space bistro vyrobené z lodního kontejneru. Galerie chce pořádat události, které budou hudebně a umělecky zaměřeny – vše tak bude doprovázet street food a nápoje od místních dodavatelů.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ V GASK V KUTNÉ HOŘE9. března – 26. května – Podivné perly pochybností – Václav Bláha
16. června – 15. září - Tváře expresionismu
27. října – březen 2020 – Návštěva u Jiřího trnky a Trnkova zahrada 2
7. dubna – 9. června – Velezajímavá hra – Jánuš Kubíček
7. dubna – 9. června Vyryto do paměti – Miloš Michálek
22. září – únor 2020 – Konfrontace v Bodě 0 – Petr Stanický a Jens Pfeifer
12. říjen – Přesahy Grafiky – Josef Hampl
27. duben – Kreslíř a dřevorytec (komponovaný pořad)
14. září – doprovodný program k výstavě Tváře expresionismu