Navzdory nepříjemnému dešti, který provázel zpívání koled, se davy lidí zastavily na kolínském náměstí, aby se naladily do vánoční atmosféry pěti koledami. „Nechci zdržovat, jako rodič nechci, aby tu děti mokly," oglosoval s úsměvem počasí místostarosta Tomáš Růžička.

Letos jsme zpívali se sborem, který tvořila tato hudební tělesa: malí zpěváci ze 7. základní školy v Kolíně, 84. skautské středisko v Kolíně a Orel jednota Kolín. A zaznělo pět českých koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši. Jako finální jsme si dali rychlejší Vánoce, Vánoce přicházejí. Na tahací harmoniku nás svojí hrou doprovodil známý kolínský muzikant Milan Staško.

Nechybělo ani vystoupení kolínských fujaristů známých jako KFC, tedy Kolínské fujarové cvarteto, jehož členové byli oblečeni do typického oblečení pro hráče na tyto nástroje. K plnému náměstí lidí promluvil také kaplan Martin Sklenář a místostarosta Tomáš Růžička. Ke Kolíňákům promluvil také Martin Sklenář, kolínský kaplan.„Přeji všem požehnané Vánoce," řekl.

Zpívání se zúčastnilo několik stovek lidí, kterým, zdá se, nevadilo, ani když na ně na začátku zpívání lehce pršelo.

Zpívalo se také na dalších místech

Koledy zpívali také v Hradišťku I u Veltrub. „Před chvíli jsme dozpívali v Hradišťku I. Sešlo se nás minimálně 70 a déšť nám vůbec nevadil. Zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Nechybělo pohoštění zvláště svařák přišel vhod, dobrá byla i medovina a nealko pro děti. Všichni byli spokojení a pochvalovali si hezkou akci. Poděkování patří samozřejmě i Deníku za dobrý nápad. Na shledanou za rok!" řekl Ivan Kašpar, starosta Veltrub.

Adventní příběh malého opeřence Vratislava

Samostatnou kapitolou Deníkovského vánočního zpívání je adventní příběh jednoho malého opeřence – holubího mláděte. Ve chvíli, kdy jsme do dalších míst, kde se k Česko zpívá koledy také připojili, rozváželi zpěvníky, krčila se zmoklá hromádky peří na rohu Karlova náměstí a Kouřimské ulice. Lidé o ni doslova zakopávali, protože se téměř nepohybovala, natož aby vzlétla, jen se svěšenou hlavou vsakovala dešťové kapky.

Po poradě se stanicí pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy sídlící nově v Huslíku u Poděbrad jsme prokřehlé mládě naložili do krabice, za jejíž věnování patří dík zaměstnankyni přilehlého obchodu, a do půl hodiny si holuba osobně převzal vedoucí stanice Luboš Vaněk. Vysvětlil, že ačkoli holub, kterého jsme podle středečních jmenin pokřtili Vratislav, velikostí připomíná už dospělého jedince, jedná se o mládě, které vypadlo z hnízda a ještě neumí létat. Přejeme Vráťovi krásné Vánoce a šťastný holubí život.