„Na přípravě programu, je uručen pro děti z pátých tříd, spolupracují učitelé a žáci vyšších ročníků, hlavně osmáci a deváťáci. Hlavním cílem je přiblížit dětem co nejzábavnějším způsobem knížky a čtení, snažíme se také ukázat jim něco z historie města kde žijí, nebo kde chodí do školy. Každý rok je čeká něco zajímavého v muzeu, jdou se projít večerním městem, letos i na zámek, v knihovně se bude pochopitelně číst, vyvrcholením je bojová hra v prostorách školy a společné přenocování,“ přibližuje Noc s Andersenem jedna z organizátorek Jaroslava Kotyšanová.

Ještě za světla děti dorazily do muzea, vyslechly několik místních pověsí a seznámily se s autory historického komiksu Jiřím Filípkem a Jiřím Bohatou. Procházka náměstím vedla okolo místních pomníků a kostela na zámecké valy, kde u vchodu do zámeckého kostela již čekal zasvěcený průvodce Jiří Neuhofer. Přístupnou formou návštěvníkům pověděl vše o minulosti zámku, dějinách Smiřických, o jejich ukrytém pokladu a setkání několika lidí s tajemnou Černou paní. Za malými návštěvníky dorazila také skupina hráčů na lesní rohy. Čtyřčlenný soubor provedl několik loveckých skladeb a děti měly, mnohdy prvně v životě, možnost seznámit se s výbornou akustikou nejkrásnější prostory v Kostelci.

„Je to vlastně shoda náhod, že právě tento víkend je v Kostelci celostátní soutěž trubačů. Do zámeckého kostela přišli ochotně zatroubit na lesní rohy členové souboru trubačů Základní umělecké školy z Počtátu na Moravě,“ vysvětlil Jiří Neuhofer.

Další zastavení bylo připraveno v místní knihovně. Piráti tentokrát nezískali zajatce, v zajetí se ocitli sami a nezbylo než se vykoupit. Jediná možnost jak opustit knihovnu bylo přečtení ukázky z knížky právě o pirátech. Po zvládnutí úkolu každý návštěvník při losování dostal malou upomínku na jistě zajímavé zážitky.

Temnou nocí následoval již jen přesun do školní budovy a tam absolvování bojové hry připravené staršími spolužáky. V ponurých zákoutích čekalo nejedno překvapení, někde vyjuklo podivné strašidlo, jinde bylo nutné splnit některý z mnoha rafinovaných úkolů.

Mnohý z pirátů se již nemohl dočkat společného noclehu, většina slibovala, že až budou navštěvovat vyšší ročníky, docela jistě se do příprav podobně zajímavých akcí také aktivně zapojí.

Pavel Pávek