Nasmlouvané kapely z Polska, Ameriky či Itálie do Kolína tentokrát nedorazily. Hlavní organizátor festivalu Dalibor Dališ Mierva v pravé sobotní poledne zorganizoval alespoň setkání příznivců a fanoušků festivalu, na kterém si kromě jiného na zahrádce jedné z kolínských restaurací vyslechli zdravice a klipy zainteresovaných kapel.

Zúčastnění se jako první dozvěděli, že příští jubilejní ročník se uskuteční na Kmochově ostrově a zahrají na něm všechny evropské kapely, které v dosavadní historii festivalu vystoupily. „Už dnes můžu prozradit termín, a to 29. května, další překvapení chystáme,“ řekl Dalibor Mierva.