V jedné ze stodol byla k vidění lidová hra s názvem Legenda o svaté Barboře aneb Tyjátr převelice poučný o ctnostném životě a přeukrutném konci svaté panny Barbory. V pravé poledne se uskutečnil průvod svatého Mikuláše, který s sebou měl anděla, čerta a smrtku. U stodoly se shromáždili všichni návštěvníci. Hodným dětem byly rozdávány dárky a zlobivé si odnesl čert.

V domcích byla instalována výzdoba či připraven stůl podle tehdejších tradic. Byla zde také dílna na výrobu svíček, mikulášských metliček, bylinkářka, v kovárně kovali kováři a v domu z Krchleb proběhla příprava a pečení mikulášského pečiva.

Občerstvení proběhlo v hospodě ze Strašic a každý si mohl vybrat podle své chuti.