Pro děti byly připraveny dílničky, malování na obličej, skákací hrad či opékání buřtů. Dospěláci si mohli nakoupit od místních farmářů a drobných podnikatelů dekorace, pomlázky, keramiku, květiny, med, Babiččiny sirupy z Vrchlabí nebo sýry ze Seletic.

Vystoupení zajistilo zhruba 50 dětí nejen nejen z místní školky, ale obecenstvo přivítalo i mažoretky z Plaňan a Vrbčan, své umění předvedla také skupina taekwonda ze Základní školy v Pečkách.

Hlavním hostem, který zajistil úžasný taneční, soutěžní a písničkový pořad pro děti všech věkových kategorií, bylo duo Vanda a Standa. Po celé odpoledne až do pozdějších večerních hodin hrála kapela Jirky Březiny.

„Děkujeme především obci, která celou akci sponzorovala, všem, kteří nám s akcí pomohli, a především všem, kteří se zúčastnili,“ zakončila Hanka Pešková, ředitelka MŠ Sluníčko Dobřichov.