V dopoledních a krátce odpoledních hodinách se konala valná hromada, kde proběhlo zhodnocení uplynulého roku 2009, přijetí deseti nových členů a zmíněny byly i plány do roku 2010.

Následovala volná zábava, která plynule přešla v country bál. Všem přítomným, a to nejen hasičům, hrála k tanci a poslechu jičínská kapela Kanci.

K vidění byly i nejrůznější ukázky country tanců. A v půlnoci přišel vrchol večera, a to sice losování tomboly, která byla více než bohatá. Sál byl zaplněný návštěvníky až po okraj. Účast byla totiž více než hojná a všichni se na country bálu velice pobavili.

Veronika Sobíšková