„V březnu před třiceti lety jsme založili občanské sdružení, které se vloni transformovalo na zapsaný spolek, což bylo administrativně hodně složité a za jeho zdárné dokončení patří dík manželům Jitce a Petrovi Křičkovým,“ uvedla v úvodním slově Hana Zrůstová, která po celé ony tři roky pracuje coby tajemnice klubu.

Ta měla také hlavní slovo na výroční schůzi a přivítala i hosty, kapelníky, dirigenty i zástupce orchestrů Petra Maršíka, Jiřího i Ivana Fišerovi, Miloslava Bulína, Jitku Křičkovou, Hanu Jarošovou, Josefa Vance, Václava Jandla, ale i vedoucího odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Petra Kesnera, vydavatele časopisu Naše dechovka a kapelníka Krajanky Václava Hlaváčka či ředitelku Domu dětí a mládeže Petru Pokornou.

Všichni hosté obdrželi kalendář s fotografiemi z činnosti klubu. V následné diskuzi Václav Hlaváček vysvětlil okolnosti vydávání časopisu Naše dechovka i dechovkového kalendáře a pochvaloval si jak počet předplatitelů, tak neobvyklý zájem kapel o to, objevit se v kalendáři.

Michal Matyáš tradičně vzpomněl na členy, přátelé a muzikanty, kteří už tu s námi nemohou být, Ladislav Špitálský naopak s humorem na chvíli, kdy jej člení klubu pochovali. „O kom se říká, že zemřel, prý bude žít dlouho,“ prorokovala se smíchem Hana Zrůstová.

Petr Kesner pak všechny pozval na letošní ročník Kmochova Kolína a Václav Tříska přišel s kyticí a navíc věnoval klubu finanční sponzorský dar. Po zprávě o hospodaření přítomní schválili nové vedení klubu i výroční zprávu. Mažoretky Srdíčko pak zahájily zábavnou část odpoledne, a to za živého doprovodu Malého dechového orchestru Městské hudby Františka Kmocha, který poté vyhrával všem přítomným k tanci.