Návštěvníci mohli také zhlédnout vystavené fotografie z tvorby Petra Hejcmana s názvem Město nad řekou, zachycující například i kolínskou dominantu sv. Bartoloměje. O půl šesté pak na travnatém pódiu vystoupily maminky s dětmi v šátcích, které rozstleskaly celé publikum.

Vedle hudby, tance a unikátních snímků mohl každý přispět na dobrou věc u stánku Farní charity Kolín, nebo si v rámci akce Kostlivci ve skříni, zakoupit oblečení, které už jiní nepotřebují.