Na tradiční akci přijíždějí oceňovaní recitátoři z národních soutěžních přehlídek z Čech, Moravy a Slovenska, aby zde přednesli ve dvoukolovém vyřazovacím klání svou připravenou poezii a prózu. Sedmičlenná mezinárodní porota je složená z nejlepších odborníků v tomto oboru s předsedou - mezinárodně oceňovaným šéfrežisérem Českého rozhlasu Alešem Vrzákem. Hodnotí výkony od 1 do 10 bodů. Z letošních 26 účastníků se do druhého kola probojovalo 17 účastníků, kde ve dvou věkových kategoriích předvedli špičkové výkony.

Z pečení chleba ve Štolmíři 23. října 2021.
Ve Štolmíři pekli chleba, vyzkoušeli i řepánky

Žák literárně-dramatického oboru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Alexander Koukol, který už 10 let pracuje pod vedením vedoucí a učitelky literárně-dramatického oboru Martiny Longinové, patřil mezi ně. Už po prvním kole byl ve vedoucí pozici a ve druhém kole pak své kvality potvrdil ke konečnému vítězství ve své 1. kategorii.

Přednášel texty od Jana Skácela Malá recenze na vesnického faráře a od Charlese Bukowkého Lidi. Stal se tak po 30 letech (po herečkách Lucii Trmíkové a Martině Longinové) historicky dalším žákem školy, kterému se podařil tento mimořádný úspěch. Na závěrečném večeru laureátů si svůj vítězný text ještě přednesl a obdržel diplom i krásnou skleněnou plastiku.

Mezinárodní festival poezie 2021 vyhrál Alexander Koukol ze ZUŠ Kolín.Mezinárodní festival poezie 2021 vyhrál Alexander Koukol ze ZUŠ Kolín.Zdroj: Archiv ZUŠ Kolín

„Nutno dodat, že již v minulosti získal ceny na krajských i celostátních soutěžích Dětská scéna i Wolkerův Prostějov, nyní si vedl výjimečně i na mezinárodní úrovni. Blahopřejeme a přejeme Sašovi mnoho dalších úspěchů,“ dodala Martina Longinová.