Ve funkci členů správní rady klubu byli potvrzeni Iva Horová, Luboš From, Jindřich Svoboda, Jan Hurt, Jiří Mach, Jan Veselý a Josef Nutil. Ve funkci členů dozorčí rady byly potvrzeni Pavel Mráz, Zbyněk Hora a Petr Villner.

Co je ale novinkou, to je prodloužená doba jejich funkčního období. Valná hromada totiž schválila aktualizaci stanov klubu, ve které mimo jiné stojí, že funkční období obou zmíněných orgánů klubu nebude již dvouleté, ale pětileté a bude se překrývat.

,,Tímto krokem se zjednoduší administrativa klubu směrem ke státním institucím. Prodloužení funkčního období zase souvisí s důvěryhodností klubu směrem k partnerům, se kterými vstupujeme do dlouhodobějších vztahů,“ zaznělo na valné hromadě z úst Ivy Horové, členky správní rady.

Formální novinkou bude taky přejmenování funkce prezidenta klubu na předsedu klubu. Tuto funkci zastával v posledních čtyřech letech Luboš From, a jak je patrné z hlasování nově zvolené správní rady, bude předsedou klubu i nadále.