Ne, nebylo to trumfování se, kdo byl úspěšnější, se zástupcem jiného sportovního oddílu z Kolína, byla to pravidelná roční schůze Valné hromady SC Kolín, kde prezident klubu Václav Nedbal jen konstatoval, jakých obrovských úspěchů kolínští hokejisté loni dosáhli na všech frontách a všem za to poděkoval.

O historicky jedné z nejúspěšnějších sezon se dobře mluvilo. I v souvislosti s financemi. Kozlové mohli totiž svým členům oznámit, že se během loňské sezony podařilo klub zcela oddlužit a dostat se do kladných čísel. Pod to vše se podepsala správní rada ve složení Václav Nedbal, Bohumil Bydžovský, Aleš Jindra, Martin Hušek a Luboš Holoubek.

Oni taky prezentovali nejen čísla a výroční zprávu správní rady na valné hromadě. Představili nový rozpočet na nadcházející sezonu, který kalkuluje až s deseti miliony korun. Odsouhlaseny byly členské příspěvky na nadcházející sezonu či změny stanov klubu. Oficiálně, díky změně občanského zákoníku, se totiž klub stal sportovním spolkem. Kromě toho ve stanovách klubu došlo k řadě dalších drobnějších změn. Tou nejzásadnější je asi přechod na hospodářský rok v rámci rozpočtu klubu od 1. května do 30. dubna následujícího roku tak, aby účetní údaje vždy kopírovaly hokejovou sezonu.

Tato změna vznikla na základě doporučení Dozorčí rady SC Kolín, jejíž zástupce Petr Villner taky na valné hromadě přednesl výroční zprávu dozorčí rady. Pro dozorčí radu to byla zlomová valná hromada, protože po dvouletém funkčním období proběhly nové volby. Trojice Jindřich Svoboda, Petr Villner a Martin Barták ale své pozice obhájila, a tak je čeká další dvouleté funkční období.

Kozlové si do nadcházející sezony dali hned několik cílů, a to udržení mladšího dorostu v extralize, udržení sportovní stránky a výkonnosti všech týmů, především týmu seniorů, dále pak práci na vnitřní morálce, fungování trenérské rady, zlepšení podmínek trenérů a samozřejmě i pokračování ve spolupráci s Městem Kolínem a dalšími partnery