Že je valná hromada volební, se vědělo dopředu. Již třetí volební období stávajícímu vedení (Václav Nedbal, Bohumil Bydžovský, Martin Hušek, Aleš Jindra a Luboš Holoubek - pozn.red.) tak končilo. A dopředu bylo avizováno, že vedení nemá zájem ze zdravotních či osobních důvodů pokračovat. Kandidaturu oznámilo také již předem osm zájemců.

Sedm z nich bylo zvoleno. Nová Správní rada SC Kolín bude tedy v nadcházejících dvou letech působit ve složení Luboš Holoubek, Iva Horová, Jan Veselý, Jiří Mach, Jan Hurt, Jindřich Svoboda a Luboš From mladší. „Chtěl bych poděkovat bývalému vedení za veškerou práci pro klub. Díky nim máme nyní úplně jinou startovní pozici, než měli před šesti lety oni," zdůraznil a poděkoval Luboš From, který byl na valné hromadě zvolen zároveň novým prezidentem klubu.

Vystřídal tak končícího prezidenta Václava Nedbala, který při svém projevu na schůzi zdůraznil, že za šest let působení jeho skupinky ve vedení kolínský hokej značně ožil.

Dostal se z dluhů a soudních sporů po minulém vedení, zvýšil obrat a stabilizoval spolupráci s řadou důležitých partnerů, především zkvalitnil spolupráci s městem Kolín.

Poslední zásadní změna nastala ve složení Dozorčí rady SC Kolín. Na svou funkci v ní rezignoval z důvodu střetu zájmu nový člen správní rady, doposavad předseda dozorčí rady, Jindřich Svoboda. Jeho místo zaujal Pavel Mráz.