„Zatím jsme posekali trávu, vyhrabali jsme kamení a navážíme hlínu,“ shrnul trenér Petr Martínek, který je jeden z trenérů SC Kolín, který se na rekonstrukci podílí. Proces navážení hlíny bude trvat ještě několik dní.

„Pak musíme zarovnat terén. To hřiště není v nejlepším stavu, tak se budeme snažit ho zarovnat alespoň do nějaké roviny. Pak se bude muset plocha uválcovat, zaseje se nový trávník a bude se kropit,“ doplnil další postup prací.

Akce se kromě něj účastní všichni trenéři zaměstnaní klubem - Jan Kopecký, Jakub Minarčík, Josef Hasil, Jiří Kadlec, Dušan Pešek a Jiří Pecka.