Už před soutěží byli nuceni udělat v družstvu několik změn, což v požárním útoku CTIF, v němž jsou kladeny vysoké nároky na přesnost, dokonalou souhru, ale také rychlost a kvalitu jeho provedení, nepatrně snížilo ambice týmu.

Nakonec družstvo předvedlo bezchybný útok CTIF, a to v čase na hranici svých aktuálních možností, a tak jediným družstvem, které Zibohlavy zaslouženě překonalo, byli profesionální hasiči z Hradce Králové. Zibohlavy tak získaly jsme první místo v kategorii třída B a celkové druhé místo v kategorii mužů.

close Sbor dobrovolných hasičů ze Zibohlav se zúčastnil soutěže O Vlčnovský pohár CTIF. info Zdroj: Miroslava Halašová zoom_in

Soutěžím CTIF se družstvo mužů ze Zibohlav nepřetržitě věnuje od roku 1993. Zúčastnilo se ve čtyřletém cyklu všech Mezinárodních hasičských olympiád CTIF. Ta příští se bude konat v roce 2021 ve Slovinsku, a tak všechny soutěže CTIF, které absolvují, jsou přípravou na tuto vrcholnou událost.

Petr Beneš