„Na počátku byla myšlenka získat techniku sdružující moderní prostředky, které výrazně zefektivní zásah při požárech průmyslových objektů, technologických zařízení, energetických objektů, skládek, třídíren opadu a podobných provozů,“ předeslal velitel stanice Čestmír Rychlík.

Kontejner je vybaven technologií One Seven s možností výroby suché pěny, řezacím a hasicím zařízením Cobra, hasicím zařízením se zásobou 360 kilogramů oxidu uhličitého a práškovým hasicím zařízením s pěti sty kilogramy hydrofobního hasicího prášku, který při aplikaci proudnicí Wiliams Portable Hydrochem umožňuje kombinovaný hasební zásah voda – prášek.

Součástí kontejneru jsou také čtyři padesátikilogramové pojízdné hasicí přístroje, z toho tři s obsahem prášku třídy M pro hašení požárů lehkých kovů a jeden obsahující prášek Nomex, který vyniká svou vysokou účinností při hašení požárů kapalin. Ve výbavě kontejneru jsou ještě dva třicetikilogramové pojízdné hasicí přístroje s obsahem oxidu uhličitého, šest přenosných hasicích přístrojů CO2 a šest přístrojů práškových.

„V současné době probíhá intenzivní zaškolování a výcvik všech příslušníků centrální stanice Kolín, kde bude tato nová technika umístěna. Kontejner však bude připraven nejen pro zásahy v hasebním obvodu kolínského územního odboru, ale s ohledem na jeho specifické vybavení také v rámci celého Středočeského kraje, v případě naléhavé potřeby i pro mezikrajskou výpomoc,“ dodal velitel stanice.

Na pořízení kombinovaného hasicího kontejneru se spolu s HZS Středočeského kraje podílely také podniky a firmy kolínského regionu a města Kolín a Český Brod.