Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1900. Jeho první valná hromada se v Tuchorazi konal 11. února téhož roku. Sbor tehdy čítal dvacet čtyři členů. Již od svého založení byl sbor členem Okresní hasičské jednoty Podlipanské. Tehdy byl z šesti okolních obcí založen okrsek č. 22. Ten pracuje dodnes, ovšem je o dvě obce chudší. Svou činnost v roce 1987 ukončil Sbor dobrovolných hasičů Přistoupim a před sedmi lety SDH Vrátkov.

V roce 1996 bylo na výborové schůzi SDH založeno ženské hasičské družstvo a o několik let později bylo obnoveno družstvo dětí.

Trojice z družstva žen se letos jako dobrovolnice zúčastnila XVII. Mezinárodního setkání hasičské mládeže a Mezinárodní hasičské soutěže CTIF 2009, která je mezi hasiči také známá jako Hasičská olympiáda. Společně s nimi se jako dobrovolníci z kolínského okresu zúčastnili ještě jednotlivci z SDH Kostelce nad Černými lesy a SDH Mančice. „Týden v Ostravě pro nás byl velký zážitek,“ zmiňuje Lída Voslářová z SDH Tuchoraz. „Vidět takové množství lidí zapálených pro hasičský sport a možnost být u toho, byla úžasná,“ dodává.

Tuchorazský sbor pro své členy také zajišťuje jarní a podzimní soustředění ve Stříbrné Skalici. „Soustředění může být pojato všelijak,“ vypráví Lída Voslářová. Tuchorazští pořádají soustředění zejména pro stmelení kolektivu. Nezapomínají na něm však ani na nácvik štafet a další hasičské disciplíny. Na soustředění tradičně cestují Avii A30 sboru. „Loni jsme museli volat o pomoc hasičům – kamarádům z Kostelce nad Černými lesy, aby pro nás dojeli,“ vzpomíná na loňskou zajímavou příhodu Voslářová.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Sbor v současné době disponuje z techniky pouze zmiňovanou Avií. „Co se týče techniky sboru, ta odpovídá svému stáří, bohužel finanční situace nedovoluje pořízení nové nebo výraznější opravu té stávající,“ popsal finanční situaci sboru jeho starosta Vladimír Voslář. “Díky finančnímu příspěvku OÚ Tuchoraz a ochotě několika členů sboru obětovat volné zimní víkendy proběhla v letošním roce oprava interiéru zbrojnice,“ doplnil Voslář.

Již tradicí se stalo pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Mezi obvykle pořádané akce patří pořádání Maškarního bálu pro děti i pro dospělé, Pálení čarodějnic, Pouťové zábavy, Mikulášské nadílky. Loni Tuchorazští obnovili po mnohaleté pauze tradici Hasičského plesu. V loňském roce se tak konal již třiapadesátý v pořadí.

Tradice hasičských plesů a tradice jejich pořádání byla ukončena z důvodu toho, že nebyl žádný dostačující prostor, kde by se mohl ples pořádat. Sál, kde se tehdy plesy pořádaly, byl pronajat a nebylo možné jeho zapůjčení. „Po ukončení nájmu nám bylo opět umožněno jeho půjčování,“ zmiňuje se Voslářová. Podle jejích slov bylo nejen na výši návštěvy tohoto plesu vidět, že tato společenská akce ve vsi chyběla.

Tuchorazské zasáhla smutná zpráva
Osud připravil smutnou zprávu pro členy SDH Tuchoraz. Toto úterý zemřel bývalý starosta SDH Tuchoraz a také člen Výkonného výboru OSH Kolín Jaromír Kučera. „U dobrovolných hasičů byl 49 let. Čest jeho památce,“ nemluvil pouze za sebe současný starosta sboru Vladimír Voslář. Jaromír Kučera by právě dnes oslavil své 63. narozeniny.

Martin Šnajdr