Hasičský sbor byl v Ratenicích založen již v devatenáctém století. Oficiální zápisy dokonce hovoří o přesném datu, a to 18. září 1886.

„Během oslav stodvacátého výročí jsme pořádali soutěž v požárním útoku, kterou jsme vyhráli, a získali tak krásný skleněný pohár,“ prozradil za SDH Ratenice Jan Čáslava.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Z historických záznamů lze vyčíst, že začátky dobrovolných hasičů v Ratenicích nebyly jednoduché. Asi nejtěžší prý bylo pořizování nejnutnější techniky. Přestože byl provoz sboru tehdy financován z obecní pokladny, Rateničtí dobrovolní hasiči se neobešli bez darů od jednotlivců.

Sbor občané obce založili v období, kdy České království utlačovalo Rakousko – Uhersko. Tehdy na českém trůně ještě seděl František Josef I. Spolek dobrovolných hasičů v Ratenicích přežil i období fašistické okupace a německé nadvlády a přetrval dodnes. Dnešní členové na sebe berou velkou zodpovědnost, a to předat štafetu hasičiny dalšímu pokolení.

Jako téměř v každé obci se i v Ratenicích podílejí dobrovolní hasiči na kulturním a společenském životě v obci. „Za zmínku stojí každoročně pořádaný ples, Den dětí nebo Mikulášská nadílka,“ vzpomíná Jan Čáslava.

Ti rateničtí obci a zejména svým spoluobčanům pomáhají také v mnohých praktických věcech. „Když je potřeba na zahradě školky prořezat větve, vezmeme pilu a stromy prořežeme,“ popisuje Jan Čáslava.

Pomáhali také u stavby domečku na víceúčelovém hřišti, do kterého se budou ukládat nejrůznější hračky, herní nástroje, ale třeba i nářadí nebo asistovali u preventivních kontrol komínů. „Kdykoliv obec potřebuje pomoct, tak rádi pomůžeme, ona zase na oplátku jindy pomůže nám,“ podělil se Jan Čáslava.

Stejně jako mnoho sborů z okolí se i dobrovolní hasiči z Ratenic účastní Podlipanské ligy, ve které se jejich družstva utkávají s konkurenty v hasičském sportu. „Zatím máme pouze družstvo mužů a žen. Loni jsme založili družstvo dětí, zatím jich ale není dostatečný počet, abychom s nimi mohli jezdit na soutěže,“ prozrazuje Jan Čáslava.

Rateničtí požárníci však kromě kultury a sportu také chrání naše životy, majetek a také životní prostředí. V letošním roce vyjížděli k několika zásahům požárů sazí v komíně nebo také k požáru osobního auta. Nepostradatelnou součástí sboru se stal i cisternový vůz CAS 25 Škoda 706 RTHP, který získala obec Ratenice od zemědělského družstva Sokoleč.

Cisterna byla dříve nastříkána novým lakem a v květnu loňské roku proběhla renovace celé karoserie. „Postupně si ji vylepšujeme. Ještě se nestalo, že by nás nechala ve štychu,“ zmínil se Jan Čáslava. Do výbavy patří také Ford Tranzit, který slouží zejména k přepravě týmů a dalších osob na soutěže. Každý z členů výjezdové jednotky je také vybaven svojí přilbou a zásahovým oblekem.

Martin Šnajdr