„S modernizací a rozšířením akceschopnosti profesionálních hasičů došlo ke zúžení vlastní zásahové činnosti. Ve sboru se stala hlavním programem preventivní činnost,“ zmínil současný starosta sboru Petr Hron. Jeho členové tedy prováděli takzvané žňové hlídky nebo domovní požární prohlídky.

Současní členové, po vzoru svých předků, i v dnešní době pokračují v preventivních akcích a brigádách v obci. „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně,“ zní jednohlasně z SDH Raboř heslo jejich předchůdců, které chtějí naplňovat i současní dobrovolníci.

Hasiči se tak účastní nejen každoročních preventivních prohlídek domů a jejich komínů, ale také brigád na zbrojnici, oprav stříkačky nebo nátěrů v obci. „V případě potřeby budeme plnit úkoly nám uložené,“ hlásí Petr Hron. Dobrovolní hasiči jsou tak i dnes pro Ratboř významnou a důležitou organizací.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Martin Šnajdr