Sbor byl založen v roce 1899 a čítal 18 členů činných a přispívajících. Výcvik prováděl bratr Kolombiovsky z Kostelce nad Černými lesy. První ruční stříkačku zakoupila obec od firmy Smejkal ze Smíchova za 800 zlatých. Část peněz darovali občané, část pocházela z panství lichtenštejnského. Tuto stříkačku vlastní sbor dodnes.

Na začátku století se konalo první veřejné cvičení

V roce 1900 se sbor rozrostl na 22 členů činných a 9 přispívajících. V témže roce založil knihovnu, která se později přičlenila k obecní. Čítala 141 svazků knih.

Ve stejném roce se konalo první veřejné cvičení za účasti sedmi sousedních sborů. V roce 1902 byla zřízena sborová lékárnička.

V letech 1903 - 1914 se členská základna měnila. Sbor také několikrát zasahoval při požárech. Mimo jiné v Krupé, v Tuchorazi a v Přehvozdí, Vrátkově, Kozojedech nebo v lese Obora. Do první světové války byli zdejší hasiči velmi aktivní. Po dobu války však činnost zcela ustala.

V roce 1920 začala v Přehvozdí pracovat druhá generace hasičů. O rok později založily desetičlenné družstvo také ženy. „Při 36. župním sjezdu hasičské župy Podlipanské byl při slavnostním zahájení sjezdu vysvěcen prapor,“ popsala Lucie Jindrová.

V době okupace se činnost omezila

V roce 1928 se dva členové Karel Šindelář jako starosta a Karel Hlaváček (jednatel) zúčastnili třetího sjezdu slovanského hasičstva v Praze. „Až do roku 1938 tak sbor pracoval podle svých možností. Byla postavena hasičská zbrojnice a sbor se zapojoval do práce svazků župy Podlipanské, vyjížděl na cvičení, která byla podle zápisů četnictva úspěšná,“ nastínila Jindrová.

V době okupace se činnost omezila pouze na nařízené akce. Obnovená byla až po skončení druhé světové války. V roce 1947 tak sbor čítal 15 členů činných a další 4 přispívající.

V roce 1953 dostal sbor novou motorovou stříkačku PS-8, která slouží po opravách dodnes. Sbor se stejným jménem pracoval až do roku 1960 a zapojoval se i do kulturních akcí. V roce 1963 byl ustaven okrsek 22 ve složení obcí Tismice, Mrzky, Limuzy, Vrátkov, Přistoupim, Tuchoraz a Přehvozdí. Velitelem okrsku byl Jaroslav Merell a instruktorem Jaroslav Cmíral.

Soutěžní družstvo se účastnilo soutěží v požárním útoku. Tehdy ještě nasucho.

V roce 1967 došlo k přestavení požární zbrojnice. Ta stará se zbořila a v říjnu se dokončila nová. Na stavbě se nejvíce zapojili Josef Říha, Jaroslav Merell starší, Cyril Čičmanic a Jaroslav Vondráček ale i další.

Sbor přilákal nové členy. „Hasičů bylo v té době u nás padesát a dokonce bylo znovu ustaveno ženské družstvo. Bylo tak úspěšné, že v roce 1979 vyhrálo okresní soutěž a o rok později postoupilo do krajského kola,“ popsala Jindrová.

V současné době má sbor tři družstva: mužské, ženské a děti. „Právě družstvo dětí se letos účastnilo Podlipanské ligy a umístilo se celkově na pěkném pátém místě,“ vypíchla Lucie Jindrová.

Letos se konaly oslavy 110. výročí vzniku SDH. „Při té příležitosti jsme pořádali soutěž okrskovou současně s Podlipanskou, na které se sjelo 27 družstev,“ zavzpomínala Jindrová.

Členové sboru pod vedením velitele Milana Čičmance pracují pro sbor i obec. Hasiči pomohli při stavbě nové čekárny, při povodních i při opravě vodárny. Každoročně pořádají hasiči posvícenskou zábavu, hasičský ples, pro děti dětské dny, mikulášskou nadílku a výlety.