Roku 1888 byl díky patnácti přispívajícím členům založen sbor dobrovolných hasičů z Mančic jejímž prvním velitelem byl Josef Dvořák a starostou Josef Hurt.

Asi nejzajímavější část historie se u mančických udála za protektorátu, kdy byla všechna sdružení kromě dobrovolných hasičů zakázaná. Heslo tehdejší doby říkalo: „Při požárech válečně důležitých objektů spěchejme pomalu, co hoří, nechme shořet a co nehoří, zalévejme důkladně vodou, aby se zničily zásoby i stroje“.

„Při prvním náletu na Kolín se hasiči z Mančic zúčastnili jako záchranné družstvo. Dále se zúčastnili také hašení tehdejší Kolínské rafinérie a za tuto činnost jim byly po dobu okupace dodávány příděly pohonných hmot nad povolený limit,“ vypráví podle starých zápisů z kroniky jeden ze zástupců SDH Mančice Radek Sršeň.

Krizi sboru zde zažili dobrovolní hasiči pouze jednou. V roce 1989 se sbor málem rozpadl. „Byla zrušena výjezdová jednotka a v činnosti zůstal jen sbor. Bylo to tím, že většina členů byla staršího věku a tím pádem jednotka nebyla akceschopná a sbor neměl skoro žádnou činnost krom členských a výborových schůzí,“ popisuje krizi Radek Sršeň.

Ale jak to většinou bývá, krize jsou zažehnány a stejně tak tato. Od roku 1993 do roku 2000 se do sboru dostávala mladší generace, která napomohla aktivnímu rozvoji sboru. Jelikož se řady dobrovolných hasičů rozšířily, mohla být opět obnovena zásahová jednotka, kterou začal sbor zásobovat potřebnou technikou.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

SDH Mančice do techniky investuje z vlastních sbírek. Také se o ní stále stará a pokud je zapotřebí, tak ji i renovuje.

V současnosti se sbor rozrostl na 29 členů mezi nimiž jsou i dvě ženy. „Obec Mančice má přibližně pouze sto obyvatel a v nynější době spadá pod obecní úřad v Dolních Chvatlinách. V Mančicích skoro není dům či rodina, kde by nebyl dobrovolný hasič,“ říká Radek Sršeň.

Tento sbor je velice akční po všech stránkách, zejména pak po té soutěžní. Důležitá je ovšem také výjezdová jednotka, ve které vyniká svou prací a akčností Martin Šedivý, který toho pro SDH Mančice dělá moc a moc.

A jaké je současné vybavení sboru? „V nynější době disponujeme dvěma PS8, jedním kusem PS12 předělané na požární sport, dopravním vozem Avia A21F, které bylo před dvěma lety zakoupeno ze sbírky našich členů jako civilní vůz a předěláno na požární speciál. Dále jsme v letošním roce opět ze sbírky našich členů zakoupili cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 na podvozku ŠKODA 706 z důvodu, že v naší obci nejsou dostatečné vodní zdroje, ale také ke zlepšení akceschopnosti jednotky. CAS prošla celkovou rekonstrukcí, dostala nový lak a nyní jsou na ní dokončovány poslední úpravy před zařazením do výjezdu,“ popsal Radek Sršeň.

V Podlipanské lize se dobrovolní hasiči z Mančic umístili letos na 2. a 3. místě. Kromě soutěže s názvem Mančické hasičské klání pořádají také hasičské bály.

Co ovšem stojí za větší zmínku jsou oslavy 120. výročí od založení sboru, které se konaly minulý rok. „V příštím roce bychom chtěli za podpory Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách zvětšit stávající hasičskou zbrojnici o jednu garáž,“ nastínil plány Radek Sršeň.

Veronika Sobíšková