Následující rok po založení sboru byla zakoupena ručně poháněná a koňmi tažená čtyřkolová stříkačka. „Kmotrou stříkačky se stala Miloslava Valentová, když na křest této stříkačky věnovala čtyřicet zlatých a hektolitr piva. Stříkačka je po rekonstrukci a plně funkční a stále v majetku sboru,“ řekl Roman Kolář z SDH Drahobudice.

K činnosti sboru nepatřilo pouze hašení, které je ovšem prvořadé, ale také pořádání plesů a pomoc při výstavbě nejrůznějších budov a objektů. „V roce 1994 byl obecním úřadem zakoupen požární automobil CAS-25 RTHP a o čtyři roky později započala přístavba zbrojnice, aby bylo možné tento automobil garážovat ve vlastních prostorách. Při přestavbě vznikly podkrovní nevyužité prostory, které byly plně dokončeny až na přelomu roku 2008 a 2009, díky dotaci z mikroregionu Pod Chlumem a dnes je tato místnost využívána jako klubovna,“ popsal Roman Kolář.

V Drahobudicích mají techniku moderní, ale skvostem je i ta historická. K té moderní - zásahové patří automobil CAS – 25, stříkačka PPS - 12 a k zásahu nezbytná je také 1kW elektrocentrála.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Na jaře příštího roku sbor plánuje založení družstva nejmenších dobrovolných hasičů, a zajistí jim tak možnost účastnit se soutěží. „Po delší odmlce se tento rok dalo dohromady družstvo mužů a začalo soutěžit s menšími úspěchy a vytrvalým dobýváním předních míst od posledních pozic. Zřejmě vytrvalost a zápal mužů podnítily vznik družstva ženského, takže od letošního roku máme také nově osm členek, které se aktivně zapojily nejen do soutěžního života, ale také do kulturních akcí,“ poznamenal Roman Kolář.

Mezi kulturní akce u drahobudických hasičů patří například Den dětí, Mezinárodní den žen nebo také speciální hra s názvem O putovní pohár mládeže. K pracím, který sbor vykonává, patří samozřejmě velebení obce a jejích objektů. Na tom všem nechává kus práce 53 členů. „V současné době uvažujeme o koupi upraveného soutěžního stroje určeného pro požární sport pro zvýšení konkurenceschopnosti našeho soutěžního družstva. Zda se ho podaří zakoupit, záleží jen na tom, jak velké finanční prostředky se nám podaří dát dohromady od sponzorů, obecního úřadu a také z vlastní pokladny,“ uzavřel Roman Kolář z SDH Drahobudice.

Veronika Sobíšková