Na počátku čítal 46 členů, kteří se účastnili prvního hasičského cvičení. To se konalo jen dvanáct dní po založení sboru. Při třetí valné hromadě se zvolil správní výbor břežanských hasičů. V začátcích pomáhalo zastupitelstvo nejen finančně. Sboru byla propůjčena obecní stříkačka se vším vybavením. Technika se postupem času modernizovala. V roce 1913 obec zakoupila novou dvouproudní stříkačku.

Postupem času se měnilo i složení správního výboru. „Za jednu z nejdůležitějších věcí byl roku 1946 oceněn Josef Dolák. Na valné hromadě obdržel diplom za ochránění kroniky po dobu okupace,“ nastínila Květa Novotná z SDH Břežany II. Únorové události v roce 1948 do jisté míry zasáhly do činnosti všech sborů. Hlavně členové museli stát stranou všech třenic a být připraveni hájit majetek státu a občanů. Toto období nebylo jednoduché pro jednotlivce. Ještě těžší to měla veškerá sdružení, včetně dobrovolných hasičů.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

„V roce 1961 byli zvoleni funkcionáři nového výboru MJPO (místní jednotky požární ochrany) a již v této době sbor prováděl pravidelně sběr železného šrotu v obci, z jehož výtěžku se zakoupily například nové soutěžní obleky,“ popsala Květa Novotná.

Důležitou událostí se stala výstavba nové požární zbrojnice. Začala v roce 1962. Dokončená byla o sedm let později.

Stranou nezůstávala ani kultura. „Pro dobrovolné hasiče jsou typické také bály a plesy. Sbor v těchto letech pořádal tradiční máje, plesy a v září posvícenské zábavy s bohatou tombolou,“ podotkla Květa Novotná. V následujících letech vyhrál sbor okrskovou soutěž a postoupil tak do soutěže okresní.

Poté ale u břežanských nastává útlum. „Po těchto úspěších zažíval sbor mírnou pauzu. Krom pravidelného sběru a schůzek se nic neobvyklého nedělo,“ vzpomínala pamětnice.

Současnost je ale naprosto jiná. Dobrovolní hasiči z Břežan II se umístili několikrát na předním místě v Podlipanské lize. „Všechna družstva jsou na své trofeje patřičně hrdá a mají je vystavené v hasičské zbrojnici, kterou si sami vymalovali a vybavili modernějším nábytkem. Obecní zastupitelstvo ocenilo snahu členů sboru a vybavilo hasičskou zbrojnici novými hadicemi, savicemi nebo rozdělovačem,“ popsala úspěchy sboru.

V minulém roce sbor oslavil 115 let své existence velkolepě. „Založení sboru jsme oslavili vzpomínkou na zakládající členy, průvodem a položením kytice k pomníku padlých, předáním věrnostních medailí a stužek dlouholetým členům a předáním čestných uznání za obětavou práci. Obecní úřad našemu sboru věnoval k této příležitosti hasičský prapor s heslem ,Služme dobře národu, věrni svému praporu´. Hudba k tanci a poslechu hrála až do ranních hodin. Naši mladí hasiči oslavili toto výročí tím, že si v říjnu přivezli z Kostelce nad Černými lesy pohár za první místo v celém ročníku Podlipanské ligy,“ uzavřela zástupkyně SDH Břežany II.

Veronika Sobíšková