Ani ne za půl roku, tedy v únoru 1897, bylo okresním hejtmanem v Novém Bydžově vydáno povolení k založení. „Současně bylo zaregistrováno 19 členů místní obce,“ prozradil starosta SDH Radovesnic II Jiří Fanta. Sbor nebyl od svého založení nikdy zrušen. Přežil tak těžká období během dvou světových válek, kdy mnohá sdružení musela minimálně přerušit svou činnost.

Dobrovolní hasiči v Radovesnicích II mají v současné době čtyřicet pět členů. Třicet z toho je mužů a patnáct žen.

Družstva sboru se přibližně desetkrát za sezónu účastní soutěží v hasičském sportu. Jednou za sezónu pořádají dobrovolní hasiči z Radovesnic II soutěž i v jejich obci. „Letos se této soutěže zúčastnilo přibližně čtyřicet družstev, což je asi pět set lidí“ vypíchl Jiří Fanta. Radovesničtí disponují dvěma družstvy můžu, jedním družstvem žen a v letošní sezóně jedním družstvem dětí.

„Žádné veliké úspěchy nemáme, ale na okolních soutěžích se umisťujeme na předních příčkách,“ zmínil se starosta Jiří Fanta.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Členové sboru dobrovolných hasičů se mimo jiné aktivně podílí na záchraně majetku a zdraví spoluobčanů. Pomáhají tak např. u hašení požárů zemědělský ploch nebo starých usedlostí. Zasahovali také u požáru budov v místním zemědělském družstvu.

Oddíl dobrovolných hasičů Radovesnice II se podílí i na kulturním a společenském životě v obci. Hasiči pořádají zejména společenské zábavy a plesy. Spolupořádají akce jako je dětský den nebo hasičské cvičení v jejich okrsku. Mezi jimi organizované akce také patří pořádání nejrůznějších brigád, při kterém čistí místní koupaliště či sbírají železný šrot.

Martin Šnajdr