Největší v historii byl požár místního kostela v roce 1992. Neopatrností při rekonstrukci střechy došlo ke vznícení trámů vazby. „Prohořením výdřevy se požár rozšířil na celou střechu, kterou se sice při zásahu nepodařilo celou zachránit, ale zabránilo se dalšímu rozšířeni ohně do věže,“ zavzpomínal Roman Kolář.

Za zmínku stojí požár hájovny na Červeném Hrádku, ke kterému hasiči vyjeli před třemi týdny.

„Hořela tam stodola se senem, která byla přímo spojená s obytným stavením. Po prvotním zásahu janovických hasičů s dýchací technikou bylo třeba doutnající seno vykopat ven a dohasit. Část družstva se proto ujala tohoto úkolu a zbytek společně se zásmuckými hasiči dopravoval vodu z Červeného Hrádku, kde místní hasiči doplňovali cisterny. V nosné konstrukci střechy díky včasnému zásahu nedošlo k velkým škodám, ale smutné pohledy koz na rozmáčené a prohořelé seno v blízké ohradě mluvily za vše,“ popsal Roman Kolář.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE