Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Kolín společně se starostkou Kamilou Havlínovou navštívil Okresní sdružení hasičů v Teplicích, kde je přivítala jeho starostka Viera Nejedlá.

Při společné večeři, které se zúčastnil také Jiří Henz, starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, a Tomáš Mikšovský, starosta hasičů z Ústí nad Labem, si vyměnili zkušenosti s vedením okresního sdružení a pořádání sportovních soutěží ve svých okresech.

Druhý den ráno proběhlo jednání Výkonného výboru sdružení z Kolína. V průběhu jednání se projednávalo například jarní setkání hasičů seniorů a přípravy okresních soutěží.

Dalším bodem byla prohlídka hasičského muzea, kde si zástupci z Kolína prohlédli exponáty a zajímavou sbírku přileb. Poté se vydali nejdelší lanovou dráhou v České republice na Komáří hůrku, kde společně poobědvali.

Výjezdní zasedání bylo už druhým v pořadí po loňské návštěvě kraje Vysočina. Kolínští hasiči si je pochvalují, neboť je obohacuje o nové zkušenosti a motivuje k další práci.