První ryze český dobrovolný sbor vznikl ve Velvarech v roce 1864. Tehdy také vznikaly první vyhlášky a nařízení, obsahující nástin práv a povinností měst a obcí, obyvatel a především hasičů v boji s ohněm.

Přelom 19. a 20. století zaznamenal také na Kolínsku velký nárůst vzniku především dobrovolných hasičských sborů. V současné době jich na území České republiky působí přes tisíc.

Podílejí se nejen na zásazích u požárů, ale i u dopravních nehod a při dalších událostech, například po vichřicích nebo při povodních. Ve většině obcí pořádají i kulturní a společenské akce pro veřejnost.