První schůze, která dala za zrod sboru, se konala v květnu roku 1877. Zvolen byl ustanovující výbor. Místní hasiči nelenili a hned v lednu následujícího roku uspořádali první hasičský bál v hospodě U Němců (na jejím místě stojí v dnešní době sokolovna). Tato plesová tradice se v Cerhenicích udržela až dodnes.

V době založení mělo sdružení třicet tři členů i slušnou hasičskou výbavu a techniku. Nechyběla čtyřkolová ruční stříkačka, plátěné obleky, přilby či opasky se šavlí i hákové žebříky. Na to vše získali finance zejména z dobrovolných příspěvků místních občanů i z obecních prostředků.

Díky snaze a píli všech zúčastněných se podařilo udržet cerhenický sbor dobrovolných hasičů až do současné doby.