Téměř před sto lety vznikl sbor v obci, která je na půli trasy silnice mezi Poděbrady a Kolínem, akutních zásahů se jim díky rychlosti profesionálů moc nedostává. Pomáhali ale například u povodní v Praze před sedmi lety.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Ve stejném roce, kdy malíři vydali kubistický manifest, Portugalsko se stalo republikou a na českém území stále ještě bylo království, vzniklo Sdružení dobrovolných hasičů Pňov. Psal se tehdy rok 1910. Od té doby ale už uběhlo devadesát devět let a v příštím roce oslaví sbor sté výročí od svého založení.

V dnešních dnech má sbor více jak sedmdesát členů a zázemí mu poskytuje hasičská zbrojnice. V ní je ukryto veškeré vybavení k případnému zásahu. Nedaleko zbrojnice využívá SDH kabiny, ve kterých je soustředěno především zázemí pro kulturní činnost a požární sport. „Objekt bývalého Svazarmu máme k dispozici čtrnáct let, během kterých se nám povedlo zvelebit ho dle našich představ a potřeb,“ uvedl velitel SDH Marek Sedlár. Součástí areálu je v současné době například i nohejbalový kurt. „Do budoucna chystáme ještě malé dětské hřiště,“ doplnil.

Sbor dobrovolných hasičů Pňov v současné době disponuje autem CAS Praga V3S z roku 1964, které od doby jejího pořízení prošlo již několika opravami. „Tou nejzásadnější, a dá se říct kompletní, prochází za přispění rozpočtu Středočeského kraje právě nyní,“ přiblížil Marek Sedlár. Vozový park hasičů z Pňova se v letošním roce rozrostl o další vozidlo. Obec totiž sboru zakoupila Ford Tranzit z roku 1999, který je určen především k dopravě soutěžních družstev.

Sbor je také vybaven několika čerpadly, a to koňkou z roku 1905 počínaje, přes PS – 8, PS – 12, PS -15 a PS -18 konče. „Poslední dvě jmenovaná čerpadla, soutěžní, si sbor pořídil za peníze z činnosti a nemalého přispění sponzorů,“ vysvětlil.

S příchodem nové generace v roce 1999 se sbor po letité pauze začal zúčastňovat hasičských soutěží, a to s dvěma družstvy mužů. O rok později vzniklo družstvo žen a v roce 2001 dvě družstva dětí. „Ty ukončily svoji činnost dovršením věkové hranice koncem roku 2006,“ zmínil Sedlár. Připomněl i to, že za jejich působení s nimi slavili nemalé úspěchy ve hře Plamen a v požárních útocích. „Zatím nám zbývá jen doufat, že nová dorůstající generace půjde v jejich stopách a nám zůstane chuť a elán v tom pokračovat,“ doplnil.

Požární družstvo Sboru dobrovolných hasičů Pňov se zúčastňuje soutěží v okrese Nymburk, kde zažádali o zařazení do požárního sportu a ligy. Rovněž se družstva v kolínském okrese zúčastňují Podlipanské ligy. „My sami pořádáme letos již desátý ročník Posledního sání při memoriálu Dušana Pavlíčka,“ připomněl akci velitel SDH Pňov Marek Sedlár. Jedná se o závěr sezóny v požárním útoku, který je mezi hasiči považován za královskou disciplínu mužů a žen. Účast družstev na této akci podle slov Marka Sedlára rok od roku roste. „V době přípravných prací je prakticky celý sbor na nohou a každý se snaží, aby ten letošní ročník přinesl zase něco zajímavého, protože kladné odezvy od soutěžících, ale i diváků nám dávají novou energii do pořádání dalšího ročníku,“ popsal. Na loňském Posledním sání předal tehdejší hejtman Středočeského kraje Petr Bendl prapor Krajskému sdružení hasičů ČMS. „Tím se Poslední sání a SDH Pňov dostaly na první stránku novodobé kroniky krajského sdružení,“ vyzdvihl Sedlár úspěch.

Dobrovolní hasiči z Pňova disponují i výjezdovou jednotkou, která je zařazena do kategorie JPO 5. Obec je vystavěna kolem silnice I/38, téměř na půli cesty mezi Poděbrady a Kolínem a v blízkosti dálnice D11. Mohlo by se tedy zdát, že členové jednotky z SDH Pňov nebudou mít o zásahy nouzi. „V případě jakéhokoliv neštěstí je zásah profíků tak rychlý, že nedostáváme moc příležitostí přijít do akce,“ vyvrací tuto domněnku Sedlár. To ale neznamená, že jednotka není v tomto směru nijak činná. Zásahy dobrovolných hasičů z Pňova jsou ale spíše na vyžádání profesionálních jednotek. Jedná se například o dopravu vody v téměř nedostupném terénu, ve kterém si podle slov velitele Marka Sedlára jejich V3S hravě poradí, tak i pomoc při odklízení následků živelných pohrom. Ruku k dílu tito dobrovolníci přiložili i při povodních v Praze v roce 2002 a v Polabci před třemi lety.

V Pňově jsou ale poměrně aktivní i v oblasti pořádání kulturních akcí v obci Pňov-Předhradí. Samozřejmostí je každoročně pořádaný hasičský ples, pálení čarodějnic, pouťová zábava, která se shodou okolností bude konat tuto sobotu. Mezi nejoblíbenější akce také patří Mikulášská nadílka, kterou rok od roku navštěvuje více dětí.

Martin Šnajdr