Vznik a následující vývoj SDH Tuklaty a Tlustovousy se datuje od 27. května roku 1880. Jejich vznik nebyl jen ledabylý, ale řešil místní situaci. Ve vesnici totiž během sedmi let hořelo celkem osmkrát. Domy v tehdejších Tuklatech byly zastřešeny střechou z došku a šindele, což napomáhalo bleskovému šíření ohně. Bezpečnosti také moc nepřidaly ani hospodářské statky plné sena a krmiva pro zvířata. Bylo tedy potřeba zasáhnou, a tak se 1. ledna 1896 sešlo 26 pánu v budově místní školy, aby sestavili výbor sboru dobrovolných hasičů Tuklaty-Tlustovousy. Za velitele si všichni jednohlasně zvolili pana Karla Pokorného, kterého zastupoval pan Vavrák.

Sbor vyjížděl k požárům velice často, a v jejich likvidaci jim pomáhala nejrůznější technika.

A jaká byla jejich technická vybavenost? Od roku 1880 až do roku 1937 jí byla ruční samonasávací stříkačka tažená koňmi. S tímto vybavením by již déle nepochodili, a tak v letech 1937-1964 sbor využívá nově pořízené, motorové stříkačky Stratílek B-12. V samém začátku jejího používání ji k požárům táhli ještě koně, ale později byla stříkačka tažena motorovým prostředkem. Dále pak v roce 1964 si sbor pořídil ještě požární automobil T805, který byl vybaven stříkačkou, cisternou, ale i hasicí pěnou. Další požární auto, CAS32, získali hasiči v roce 1986. Do jeho výbavy patří čerpadlo, cisterna a vodní dělo. To vše vlastní hasiči ještě dnes plus jim ještě patří požární automobil V3S Praga.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Dobrovolným hasičům od začátku pomáhá obec – přispívá na techniku. Další příspěvky a finance proudily z kulturních akcí - taneční zábavy, ochotnické divadlo a jiní hasičské zábavy. Významnou část zastala také samaritánská práce, kterou zastávaly i ženy. Jednalo se o jedinou zdravotnickou složku v obci. Jak je u dobrovolných hasičů typické, tak i ti tuklatští se podíleli na veřejně prospěšných pracích – údržba požární techniky, ale i veřejného prostranství a hlavně výstavba požárního zařízení a v neposlední řadě i mateřské školky. Důležité nebylo však hasit oheň a odklízet škody, ale také se nehodám a katastrofám bránit. Jedná se o požární prevenci, která spočívá v preventivní kontrole domů a ostatních zařízení, proškolování obyvatel a mládeže a rozšiřování řad dobrovolných hasičů. Tuklatský sbor dobrovolných hasičů má za sebou více jak sto let existence. A právě to sté výročí oslavil v roce 1980. Uspořádána byla malá výstava hasičské techniky staré i nové, ale i členských knih.

Do řad SDH Tuklaty je zapojena také mládež, která jistě přispěla i k výstavbě nové mateřské školky. Za 120 let se v tuklatském sboru dobrovolných hasičů vystřídalo celkem 25 starostů a nejdéle ve funkci velitele zůstal Milan Pelíšek, který je velitelem SDH do dnes a přičítá s mu již více jak 20 let „vlády“.

V současné době sbor dobrovolných hasičů pořádá nejrůznější kulturní akce. Jednou z posledních byla například pouťová zábava nebo dětský den. Není to ovšem pořád jen zábava. Dobrovolní hasiči uspořádali také akci, na které se provádělo kompletní čištění koupaliště, kdy byla spodní plocha celá zbavena usazeného bláta. Nadále jezdí k výjezdům a zásahům, ale účastní se i Podlipanské ligy. Jedná se o soutěž v požárním sportu, která vznikla po společné dohodě několika SDH z okolí.

Veronika Sobíšková