„Vybíraly se příspěvky od členů sboru, ale i od mocipánů té doby, jako byl knížepán Jan z Lichtensteinu a Obecní úřad v Dobropůli,“ prozradila Martina Nováková. První stříkačka v Dobrém Poli byla dvojčinná koňmo tažená stříkačka, která vzala za své v sedmdesátých letech dvacátého století při požáru tehdejšího jednotného zemědělského družstva.

První požár, ke kterému sbor hasičů z Dobrého Pole vyrazil, byl požár na podzim roku 1886 v nedaleké Bulánce. „Co hořelo a bylo hašeno, se z dobových záznamů již nedovíme,“ řekla Martina Nováková.

Už od počátku se sbor významně podílel na kulturní a společenské činnosti v obci. Dobrovolní hasiči pořádali plesy a zábavy. „Sbor pořádal veřejná cvičení a účastnil se i farních událostí,“ vypíchla Nováková.

V nedávných devadesátých letech dochází k útlumu činnosti sboru. „Z důvodů reorganizace po sametové revoluci a všeobecného nezájmu nemají dobrovolní hasiči v této době vůbec na růžích ustláno, přicházíme o valnou část techniky a část nové hasičárny je pronajata jako sklad místnímu podnikateli,“ vzpomněla smutně Martina Nováková.

Toto období se také smutně zapsalo do paměti tamějších dobrovolných hasičů. Umírají totiž dlouholetí členové. „Tito tahouni sboru opouští nechtěně naše řady a sbor stagnuje a dostává se do úpadku.,“ konstatovala Nováková.

Počet členů se rozšířil v roce 2001

Před nástupem 21. století sbor přežívá jen díky vytrvalosti některých členů, kteří se snaží udržet alespoň minimální členskou základnu a výstroj.

Po roce 2001 dochází k oživení činnosti hasičského sboru. „Opět se rozšiřuje členská základna o novou mladší generaci, dochází i ke změnám ve vedení okrsku a vedení sboru,“ připomíná Martina Nováková z SDH Dobré Pole.

V roce 2002 je obnovena činnost sportovního družstva hasičů a aktivně se zapojuje do Podlipanské ligy. Sboru byla po čase navrácena k užívání i nová část hasičské zbrojnice.

„Celá hasičská zbrojnice byla za přispění Obecního úřadu ve Viticích a mnohých členů sboru zrekonstruována,“ vypíchla Nováková.
Nově nastoupená generace obnovuje i kulturní a společenskou činnost sboru.

Hasiči bránili vlast v první světové válce

Dobré Pole – Podstatným obdobím v činnosti sboru byla mimo jiné i první světová válka. První celosvětový konflikt zasáhl i do činnosti Sboru dobrovolných hasičů z Dobrého Pole. „Postupně mnoho mužů, členů i nečlenů hasičského sboru bylo povoláno do války,“ řekla Martina Nováková z SDH Dobrého Pole. „Mnoho se jich bohužel nevrátilo,“ připomíná.

Tuto skutečnost do dnešních dob dokumentuje památník padlých na návsi v obci Dobré Pole. „Činnost sboru se v tomto období prakticky zastavila,“ shrnula Nováková.

Hasičský sbor se začal znovu rozvíjet až po válce, tedy v období mezi dvěma světovými válkami. „Přicházeli noví členové a do sboru poprvé vstoupily i ženy, což nám dokladují zápisy v kronikách a dobové fotografie,“ vypíchla Nováková z SDH Dobrého Pole.

V tomto období u sboru fungovalo i družstvo samaritánů, což by se dalo přirovnat k dnešní záchrance.

Martin Šnajdr