Mezi jeho jednatřiceti zakládajícími členy byl kdysi například řídící lesní z Červeného Hrádku nebo solopyský farář.

Dobrovolní hasiči v obci obnovili tradici staročeských májů

Sbor dobrovolných hasičů Chotouchov vznikl za výrazného přičinění jeho starosty Jana Petráka v roce 1897, kdy byly schváleny stanovy sdružení. O dva roky později pak byl tento sbor přihlášen ke kolínské župě. Skutečná činnost se započala až právě v roce 1889, a to s třiceti členy.

O Svatodušních svátcích téhož roku byla vysvěcena první stříkačka chotouchovských hasičů. Kmotrou se jí, tehdy v pondělí, stala paní Anna Horáková. Nebyla to však jediná významná žena v historii sboru. „Děvčata začala o hasičinu jevit zájem až v roce 1921, kdy se svými pestrými kroji rozšířila řady sboru,“ zmínila se Jana Sobolíková z SDH Chotouchov. O tři roky později má sbor už 24 mladých členek.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Po sedmi letech však byla činnost ženské části sboru zrušena. „Ve sboru zůstala pouze jediná žena, a to Aloisie Zoufalá coby samaritánka,“ prozradila Sobolíková. Po pěti dalších letech, tedy v roce 1937, byl ženský sbor ale opět obnoven a přihlásilo se do něj tehdy deset hasiček.

V současné době členskou základnu tvoří více jak šedesát osob. Dobrovolní hasiči jsou bezpochyby nejdůležitějším chotouchovským sdružením, které se téměř nezištně stará o veškeré kulturní a společenské dění v obci. „V současnosti se sbor vydal cestou pořádání nejrůznějších slavnostních a kulturních akcí pro obveselení obyvatel obce a nejbližšího okolí,“ zmínila se Jana Sobolíková.

Téměř po dvaceti pěti letech odmlky obnovil v květnu 1999 sbor tradici Staročeských Májů. „Do posledního ročníku se zapojilo na čtyřicet tanečníků a tanečnic,“ vypíchla Sobolíková z SDH Chotouchov.

Máje se po čtyři roky konaly každoročně. V roce 2003 však bylo rozhodnuto, že se tato staročeská tradice bude ob rok střídat s nově vyvinutým svátkem.

Martin Šnajdr